வணக்கம்🙏

ஆண்டிற்கு ஒரு முறை கூடும் நமது தமிழ்ச் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான பொதுக் கூட்டம் (General Body meeting) வரும் டிசம்பர் 14 ஆம் தியதில்

PiM Arts High School
7255 Flying Cloud Dr,
Eden Prairie, MN 55344

நமது தமிழ்ப்பள்ளியில் மாலை 4:15 மணி முதல் நடைபெறும். அனைவரும் தவறாமல் கலந்து கொண்டு சங்க நிகழ்வுகளையும், செயல் பாடுகளையும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்!


 

மினசோட்டாவில் 6 ஆவது ஆண்டாக மாநில சதுரங்கப் போட்டிகள் வரும் டிசம்பர் 22 ஆம் தியதியில் நடைபெறுகிறது. போட்டியில் பங்கு பெற, உடனே பதிவிடவும்.   Chess Enrollment

MN Open Essay Competition on Dec 14th, 

If you have not enrolled you can still enroll at 

Essay CompetitionLast date for registration is Dec 11th, 2019.

For :Membership


🌹🌹🌹 2020 தமிழர் திருவிழா சங்கமம் 🌹🌹🌹