உலகத் தாய்மொழி நாள் கொண்டாட்டம்

YouTube: Minnesota Tamil Sangam


YouTube: Minnesota Tamil PalliFacebook: Minnesota Tamil Sangam


Facebook: Minnesota Tamil Palli

 21 பிப்ரவரி 2021 – 10:00 AM CST

World Mother Language Day Celebration live

on Sunday, February 21st at 10:00AM CST

மினசோட்டாத் தமிழ்ச் சங்கம், மற்றும் தமிழ்ப் பள்ளி நடத்தும் 9ஆம் ஆண்டிற்கான தாய்மொழி
நாள் கொண்டாட்டம் – பிப்ரவரி 21 – ஞாயிறு காலை 10 மணி முதல் இணையத்தில் நேரலையில் கொண்டாடப்படுகிறது!

  • சிறுவர்களுக்கான பேச்சுப்போட்டி,

  • பெரியவர்களுக்கான கட்டுரைப் போட்டி,

  • கவியரங்கம், மற்றும்

  • தாய்மொழி நாள் சிறப்புரை

என பல நிகழ்வுகள் நடைபெறுகிறது! அனைவரும் வாருங்கள்!
நிகழ்வினை நேரலையில் கண்டுகளித்து, உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் !

 

தாய்மொழி தின போட்டிகள் – 2021

விதி முறைகள் & பரிசுகள் பற்றிய விவரங்களுக்கு –  Click