நான்காம் ஆண்டு தாய்மொழித் தினப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மற்றும் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் மினசோட்டாத்
தமிழ்ச்சங்கம் மற்றும் தமிழ்ப்பள்ளியின் வாழ்த்துகளும், நன்றியும்!!!
IMG_7423 IMG_7421 IMG_7420 IMG_7419 IMG_7417 IMG_7415
MotherLanguageDay_Results_Full
1stG 2ndG 3rdG

LanguageDay_site
Flyer_U
* Last date for enrollment is Feb 18th 2016
* Gift Cards will be awarded to winners
* 1st Prize – $25, 2nd Prize – $20, 3rd Prize – $15 in each student category.
* 1st Prize – $50, 2nd Prize – $30 in each adult category.
* Participation prizes for all student categories.
* Prize distribution will be held at the end of the event.
* Judges decision will be final.
* Essay has to be not less than two pages.
* Kavidhais have to be at least 16 lines.Enroll using the link : https://form.jotform.com/60404423549149